ВАШАТА РЕГИСТРАЦИЯ Е НАПРАВЕНА УСПЕШНО!

Онлайн демо тренинг
"Седемте роли на мениджъра"

Линк за достъп е изпатен на посочения имейл адрес.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

Цялостна програма "Мениджмънт и Лидерство"

Научете как да изградите силна организация и ефективни екипи, които да постигат резултати.

Програмате е отворена за регистрация до 10.12.2021 ​

Ако имате въпроси и нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас:

+359/876-499-414

office@trainingacademy.bg