skip to Main Content

Безплатен демо тренинг “Комуникация в екипа – работа в условия на различия”

Дата: 20.02.19 (Сряда)
Продължителност: 10:00 – 12:00 часа

Имате въжможност да участвате на живо на място в Training Academy. Няма да има въжможност за изпращане на запис. Презентацията от обучението ще бъде достъпна само за участниците в тренинга.

Заяви своето участие

Какъв ще е фокусът на бизнес работилницата?

Целите на обучението са свързани с подобряване уменията за ефективна комуникация и взаимно разбиране в лична и работна среда между различните типове хора. Това включва изграждане на хармонични отношения и адекватно поведение в условията на различия, както и осъзнаване на ролята на EQ за ефективността на нашата работа.

Неумението ни да разпознаваме и комуникираме с различните типове личности в работния процес е огромен проблем за много екипи, който може да доведе до:

– бавни резултати;
– загуба на време;
– демотивация на служителите;
– липса на контрол върху работния процес.

Какво е решението?

Запознавайки се с четирите основни типа личности, вие ще комуникирате в пъти по- добре със света около себе си – както на работното място, така и в личния живот. Трябва да откриете правилния подход към всеки от тях и ще постигате целите си много по – бързо и лесно.

Това обучение е за:

– хора, които управляват проекти и да работят в хетерогенни екипи;
– ръководители, които са поставили високи цели пред себе си и своя екип;
– за мениджъри, които се стремят да осигурят максимално спокойна и ползотворна работна среда около себе си;
– за хора, които искат да бъдат успешни комуникатори.

Темите, които ще разгледаме:

– Успешна комуникационна формула в условия на различия;
– Четирите типа личности и как да разпознаете към кой принадлежите вие;
– Начините, по които различните личности възприемат света около себе си и как да комуникирате ефективно с тях;
– Успешно превръщане на различията по време на работа в ползи за колектива.

Резултати:

– ще сте разбрали кой тип личност сте, кои са вашите силни страни и предимства пред останалите;
– ще сте научили как да разпознавате към кой тип спадат хората от вашия екип и как да комуникирате ефективно с тях;
– ще сте чули как използвате различията на всеки тип за постигане на максимални резултати;
– ще разполагате със значително повече време, което досега е било губено в дребни спорове;
– ще повишите продуктивността и успеха си на работното място.

Водещи на бизнес работилницата:

Вергиния Накова

Вергиния Накова е маркетинг и бизнес консултант, лектор по продажби, маркетинг и мениджмънт, управител на маркетингова агенция.
Провежда тренинги и консултира компании в България, Румъния, Македония и Русия.

Работила е с водещи български компании, за подобряване на бизнес процесите, техните резултати чрез създаване на по-добра комуникация в и извън екипа, изграждане на маркетинг кампании и вътрешни тренинг програми за развитието на служителите.

Ръководила е българския клон на международна консултантска компания в сферата на организационното и стратегическо консултиране. В момента управлява „Market Up“ – маркетинг студио, което създава бизнес концепции, изграждане на бранд и цялостни продажбени стратегии за привличане на нови клиенти.

Васил Симеонов е тренер и обучител с вече над 7 години опит в сферата на преподаването, развитието на лични умения и тренинги свързани с когнитивните и умствени способности.

Създател е на 4 цялостни програми за лична ефективност и съавтор на още 5 тренинга свързани
с развиването и употребата на резервните капацитети на мозъка, себеизразяването и креативността.

Успоредно с това се занимавасъс създаване и игровизиране на индивидуални програми за подобряване на личната ефективност и качеството на употреба на когнитивните.

Методите, които следва са базирани на уменията, които придобива в образованието си на културолог, различни социологични, антропологични и психологични дисциплини, както и науки свързани с достъпа и употребата на резервните умствени възможности – сугестопедия и резервология.

Габриела Петрова е обучител, фасилитатор и артист. Важен фокус на работата й е разгръщането на креативния потенциал, способността за себеизразяване и проявяване на лидерски умения в контекста на груповата динамика.

Обученията, които провежда, следват принципи на ученето чрез преживяване и фасилитирането на творчески процеси. Основно работи по метода на сетивния лабиринт – театър като го обогатява и развива с техники и методи от други артистични и хуманитарни дисциплини.

Основател и CEO на “Inner Theater Company“, както и съ-основател и председател на неформално сдружение на артисти “Panopticum/Паноптикум” .

Габриела е преминала серия от  обучения по сетивен лабиринт – театър при създателите на метода Енрике Варгас (Колумбия/Испания) и Юън Бриок (Уелс.  Част от формирането й като артист и фасилитатор включва дългогодишен опит с театър, танцова терапия, импровизация, композиция и творческо писане.  Формалното и образование е по специалностите комуникации и културология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Място на провеждане:

Адрес: гр. София, бул. „Витоша“ 19, ет. 3, ап. 7

Телефон: +359/876-68-76-79

Дата: 06.02.19 (Сряда)
Продължителност: 10:00 – 12:00 часа

Имате въжможност да участвате на живо на място в Training Academy. Няма да има въжможност за изпращане на запис. Презентацията от обучението ще бъде достъпна само за участниците в тренинга.

Заяви своето участие
 • 00

  дни

 • 00

  часа

 • 00

  минути

 • 00

  секунди

Дата

февр. 20 2019

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Безплатно участие

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Training Academy
гр. София, бул. "Витоша" №19

ОРГАНИЗАТОР

Training Academy
Тел.:
+359/876-499-414
Имейл
office@trainingacademy.bg
QR Code
Back To Top