Безплатен мениджмънт достъп до всички курсове от програмата за компютърни умения

* Безплатен достъп се предоставя единствено на мениджъри и на служителите в HR екипи на компаниите. С тази регистрация получвате безплатен едномесечен достъп до следните онлайн курсове:

  1. Цялостен курс за работа с Microsoft Excel
  2. Програма за работа с Excel – за напреднали
  3. Цялостен курс за работа с Microsoft Power Point
  4. Цялостен курс за работа с Microsoft Word
  5. Цялостен курс за работа с Microsoft Teams
  6. Цялостен курс за работа с Microsoft Outlook
  7. Цялостен курс за работа с Google Drive
  8. Цялостен курс за работа с Google поща
  9. Цялостен курс за работа с Google Календар

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения