Employer Branding

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

 

Намираме се във време, в което намирането, привличането и задържането на добри и талантливи кадри се превърна в ежедневна “война” за много компании. Основните причини за това са огромната “дупка” между това какво дава образованието и реалните нужди на бизнеса, липсата на достатъчно квалифицирани кадри, многото нови възможности, които дават отворените граници, възможността за работа от вкъщи, както и други различни социални промени през последните години.

В момента пазарът на труда е движен от кандидатите, а не от работодателите и тъй като те са предимно пасивни в своето търсене, компаниите с имидж на добър работодател имат сериозни конкурентни предимства. Тези от тях, които са осъзнали ролята на качествените кадри за успеха на техния бизнес, целенасочено полагат усилия за изграждането на силна работодателска марка.

Затова не е случайно, че в момента има значителен ръст на компаниите, които инвестират все повече време и средства в изграждането на добър имидж като работодател.

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

1. Консултация за определяне на целите

Индивидуална консултация с екипа за ясно дефиниране на нуждите на компанията, целите на програмата и необходимите ресурси.

2. Анализ
 • Анализ на фирмената култура
 • Анализ на имиджа на компанията сред новите служители
 • Анализ на позицията на компанията сред конкурентите
 
3. Създаване на Employer Branding Guide

Employer Branding Guide е практически наръчник по работата на компанията за налагане не нейната работодателска марка.

4. Въвеждащо обучение за работодателска марка

Ще научите какво е добра работодателска марка, как да я изградим, за какво ни е нужно и как да приведем в практиката насоките от нашия employer branding.

5. Коучинг по изпълнение на стъпките

Индивидуално проследяване и консултации по всяка една от стъпките на плана за изпълнение.

 

Начин на провеждане:

 • Тренингът е с времетраене 1 ден, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка
 • Тренингът се провежда в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Тренингът се провежда по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.
 
 

Цени за провеждане:

 • Цената за 1 ден тренинг в група до 10 души е 950 евро без ДДС – цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала
 • Цената за 1 ден тренинг в група до 15 души е 1 200 евро без ДДС – цената включва разходи за материали за провеждане на обучение и наем на зала
 • Цената за 1 ден тренинг в група над 15 души е 1 500 евро без ДДС – цената включва разходи за материали, не включва наем на залата, тъй като залата на Training Academy е подходяща за групи до 15 души.
 

Стъпки на провеждане:

 1. Запитване: може да направите вашето запитване като попълните формата за запитванеили на тел. 0876 68 76 79.
 2. Потвърждение: до няколко часа след получаване на вашето запитване, мениджър корпоративни клиенти ще се свърже с вас. Ако е необходимо, в допълнителна среща изясняваме конкретните нужди от обучение.
 3. Оценка на нуждите: няколко дни преди фирмения тренинг, провеждаме анкета сред участниците, за да установим индивидуалните нужди от обучение.
 4. Финална програма: заедно с вас изготвяме финалната програма за провеждане на фирмен тренинг.
 5. Провеждане на фирмен тренинг
 6. Даване на обратна връзка: след фирмения тренинг получавате обратна връзка от лектора на обучението, както и насоки за бъдещо развитие.

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: +359/876-178-848

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения