Начало » Корпоративни обучения » Обучения » HR обучения и развитие на таланти » Обучение за обучители

Обучение за обучители

Цялостна програма за развитие на тренинг екип-Обучение за обучители

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

Целите на обучението са получаване на знания и развитие на умения за планиране, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения, систематизиране и надграждане на вече съществуващите знания, умения и компетенции, свързани с провеждането на обучения.

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да са запознати с основните методи и инструменти за обучение, различават отделните стилове учене и да комбинират най- подходящите спрямо нуждите на обучаващите се, умеят да съставят подробен план за провеждане на обучение за извличане на максимални резултати от него, се повишат презентационните и комуникационни уменията на участниците в обучението.

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

Програмата е предназначена за специалисти, които са ангажирани с дейности по обучение и развитие на качества и умения, спрямо конкретната работна среда.

Основните теми включват:

 •  Тренинг;
 •  Менторство;
 •  Коучинг;
 •  Управление на обучителния процес;
 •  Взаимодействие между методите.
 •  Практически задачи и упражнения;
 •  Дискусионни панели.
 • Модел на учене по системата 4МАТ-интуитивно обучаващ се/аналитичен обучаващ се/динамичен обучващ се/учещ се с практика
 • Работа с методите на множеството интелигентности
 • Приложение и интегриране в обучителния процес
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.
 • Вербални и невербални техники;
 • Престиж и авторитет;
 • Език на тялото;
 • Говорни умения;
 • Изграждане на послания;
 • Взаимодействие с аудиторията и влияние;
 • Комуникационни стратегии;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели
 • Методи за дизайн на обучението
 • Учене чрез преживяване;
 • Креативни методи за обучение;
 • Приложение на креативните методи;
 • Дизайн на обучителния процес спрямо аудиторията – тийнейджъри и младежи;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.
 • Оценка на необходимостта от обучение;
 • Методи за оценка на обучението;
 • Подбор на техниките за оценка;
 • Техники за проследяване на ефекта от обучението;
 • Анализ и изводи от направените оценки;
 • Интеграция на промените;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.
 

Начин на провеждане:

 • Програмата може да се проведе както присъствено, така и онлайн.
 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 6 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Тренингът се провежда в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Тренингът се провежда по метода „Фокус върху решенията“ (Solution Focus). Ще се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.
 

Цени за провеждане:

 • Вариант 1– преди изпълнение на всяка сесия – Цената за 1 ден тренинг: 1 200 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 7 200 евро без ДДС.
 • Вариант 2-50% от цялата сума преди провеждане на първата сесия и 50% след провеждане на последната сесия, цената за 1 ден тренинг: 1 000 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 6 000 евро без ДДС.
 • Вариант 3-изплащане на цялата сума преди провеждане на първата сесия, получавате 10% отстъпка от цялата сума 6 000 евро без ДДС, крайна цена за изпълнение:  5 400 евро без ДДС.
 

Стъпки на провеждане:

 1. Запитване: може да направите вашето запитване като попълните формата за запитванеили на тел. +359/876-178-848 .
 2. Потвърждение: до няколко часа след получаване на вашето запитване, мениджър корпоративни клиенти ще се свърже с вас. Ако е необходимо, в допълнителна среща изясняваме конкретните нужди от обучение.
 3. Оценка на нуждите: няколко дни преди фирмения тренинг, провеждаме анкета сред участниците, за да установим индивидуалните нужди от обучение.
 4. Финална програма: заедно с вас изготвяме финалната програма за провеждане на фирмен тренинг.
 5. Провеждане на фирмен тренинг
 6. Даване на обратна връзка: след фирмения тренинг получавате обратна връзка от лектора на обучението, както и насоки за бъдещо развитие.

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: +359/876-178-848

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения