Начало » Корпоративни обучения » Обучения » HR обучения и развитие на таланти » Обучение за обучители

Обучение за обучители

Цялостна програма за развитие на тренинг екип-Обучение за обучители

Непосредствената обратна връзка, споделянето на личен опит и обсъждането на реални бизнес казуси са голямото предимство на този тип тренинги.

Практика и креативност

Помагаме на всеки участик в обученията да отключи своя потенциал и да изгради стратегия за резултати.

Интерактивна работа в група

Training Academy използва иновативен метод за бизнес обучения с игри, учене чрез преживяване и работа в екип.

Възможност за онлайн провеждане

Всеки един тренинг има възможността да се проведе онлайн във виртуална класна стая, с професионален лектор на живо.

Какви са целите на това обучение

Целите на обучението са получаване на знания и развитие на умения за планиране, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения, систематизиране и надграждане на вече съществуващите знания, умения и компетенции, свързани с провеждането на обучения.

След приключване на програмата се очаква участниците в нея да са запознати с основните методи и инструменти за обучение, различават отделните стилове учене и да комбинират най- подходящите спрямо нуждите на обучаващите се, умеят да съставят подробен план за провеждане на обучение за извличане на максимални резултати от него, се повишат презентационните и комуникационни уменията на участниците в обучението.

Креативен Тиймбилдинг

Програма на обучението

Програмата е предназначена за специалисти, които са ангажирани с дейности по обучение и развитие на качества и умения, спрямо конкретната работна среда.
 

Основните теми включват:

Модул 1: Подготовка и планиране на обучението

 • Методи за работа с информация;
 •  Подбор на необходимите материали;
 •  Защо, Какво и Как – ред и график на предстоящото обучение;
 •  Управление на атмосферата и въздействието на обучението;
 •  Управление на времето за подготовка и за провеждане на обучението;
 •  Концентрация и фокус за обучители;
 •  Практически задачи и упражнения;
 •  Дискусионни панели.

 

Модул 2: Методи за обучение и начини за прилагането им

 •  Тренинг;
 •  Менторство;
 •  Коучинг;
 •  Управление на обучителния процес;
 •  Взаимодействие между методите.
 •  Практически задачи и упражнения;
 •  Дискусионни панели.

 

Модул 3: Стилове на учене и интегрирането им в обучителния процес

 • Модел на учене по системата 4МАТ-интуитивно обучаващ се/аналитичен обучаващ се/динамичен обучващ се/учещ се с практика
 • Работа с методите на множеството интелигентности
 • Приложение и интегриране в обучителния процес
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.

 

Модул 4: Презентационни умения

 • Вербални и невербални техники;
 • Престиж и авторитет;
 • Език на тялото;
 • Говорни умения;
 • Изграждане на послания;
 • Взаимодействие с аудиторията и влияние;
 • Комуникационни стратегии;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.

 

Модул 5: Дизайн на обучителния процес

 • Методи за дизайн на обучението
 • Учене чрез преживяване;
 • Креативни методи за обучение;
 • Приложение на креативните методи;
 • Дизайн на обучителния процес спрямо аудиторията – тийнейджъри и младежи;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.

 

Модул 6: Оценка и анализ на обучението

 • Оценка на необходимостта от обучение;
 • Методи за оценка на обучението;
 • Подбор на техниките за оценка;
 • Техники за проследяване на ефекта от обучението;
 • Анализ и изводи от направените оценки;
 • Интеграция на промените;
 • Практически задачи и упражнения;
 • Дискусионни панели.
 

 

Начин на провеждане:

 • Всеки модул в програмата е с продължителност 8 учебни часа, като модулите са разпределени в 6 обучителни сесии, с начало 10:00 и край 17:00, с включен 1 час обедна почивка.
 • Препоръчваме обучителните сесии да се провеждат в залата на Training Academy, която е специално предназначена да дава максимален комфорт, уют и да създава чувство за креативност и лекота. В този вариант кафе паузите се поемат от Training Academy.
 • Провежда се по метода „Фокус върху решенията“ (Solution FocusЩе се разглеждат казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения , необходими за справяне в различни ситуации. Всяка тема е предварително одобрена от възложителя и съгласувана с мениджър HR.

 

Цени за провеждане:

 • Вариант 1– преди изпълнение на всяка сесия – Цената за 1 ден тренинг: 1 200 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 7 200 евро без ДДС.
 • Вариант 2-50% от цялата сума преди провеждане на първата сесия и 50% след провеждане на последната сесия, цената за 1 ден тренинг: 1 000 евро без ДДС, общата цена за изпълнение: 6 000 евро без ДДС.
 • Вариант 3-изплащане на цялата сума преди провеждане на първата сесия, получавате 10% отстъпка от цялата сума 6 000 евро без ДДС, крайна цена за изпълнение:  5 400 евро без ДДС.

 

Стъпки на провеждане:

 1. Оценка на нуждите – диагностиката се осъществява по 2 начина, като целта е да се установят реалните нужди от обучение на всеки един от участниците.
 2. Създаване на индивидуален тренинг план – целта е да се създаде програма, която да бъде съобразена с индивидуалните потребности и целите за развитие на всеки един от участниците.
 3. Провеждане на групови обучителни коучинг сесии – програмата е разделена в 6 обучителни коучинг сесии, по 8 учебни часа за всеки един модул. По време на коучинг сесиите се набляга повече на практическите упражнения и разрешаването на конкретни казуси,  свързани с работата на всеки един от участниците.
 4. Практически задачи – в края на всяка обучителна сесия, поставяне на конкретна, ясно измерима цел, която да бъде изпълнена до следващата коучинг сесия, целта е да се приложи наученото по време на сесиите.
 5. Оценка на резултатите от програмата – в края на програмата проверка на практическите упражнения поставени на всеки един от участниците, измерване и отчитане на индивидуалния напредък на всеки един от участниците.

Моля, попълнете полетата по-долу, за да получите програмата за фирмен тренинг!

Благодарим Ви за отделеното време! Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час и място за провеждане на фирмено обучение. За допълнителни въпроси, моля, свържете се с нас на тел.: 0876499414

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас на: