skip to Main Content

Програма "Ефективни преговори"-Балкантел

На 18 и 19 юли 2019 г в учебния център на “Training Academy” бе проведен обучителен курс по „Ефективни преговори“ за търговския екип на “БАЛКАНТЕЛ” ООД. Още преди провеждането на курса с лектора – госпожа Вергиния Накова  неколкократно бяха обсъждани темите и материалите за предстоящото обучение на екипа, като курсът беше адаптиран към нашите специфични нужди в сферата на закупуване и предвиден да разгледа максимален брой казуси, които представляват интерес за колегите от Търговски отдел.

С настоящата референция искам да изкажа удовлетвореността си и тази на екипа, който ръководя от професионализма при поднасяне на учебния материал. Обучението беше проведено в неформална и предразполагаща към дискусия обстановка, като вниманието ни беше приковано към лектора, г-жа Накова, която с артистична лекота подкрепяше теоретичните материали с примери от бизнеса и натрупания си дългогодишен опит. Всички живо участвахме в осъжданията, изслушвахме се и коментирахме реални и хипотетични ситуации в преговорите. Все още е много ярък споменът от проведеното обучение, сещаме се, възползваме се от предадените знания и успешно прилагаме преподадените тактики и умения при преговаряне.

Екипът ни дава положителна обратна връзка за лектора и проведеното обучение.

С уважение,

Ива Асенова

Ръководител Търговски отдел

Балкантел ООД

Back To Top