skip to Main Content

Програма "Комуникация в продажбите"-Хранинвест

С настоящата референция фирма “Хранинвест-ХМК”АД гр. Стара Загора изразява удовлетвореността си от съвместната работа с Трейнинг Академи и в уверение на това, че фирмата е доказала професионализма си в провежданите обучения. Повод за настоящата референция е проведеното обучение на екипа от Търговска дирекция и Проектните мениджъри на тема “Комуникация в продажбите”.

Програмата за обучение беше разработена с изключителна компетентност и висок професионализъм, съобразена с конкретните нужди и специфики на нашата фирма. Използваните методи и техники за обучение и ролевите игри съдействаха за усъвършенстване на личностните умения за комуникация на ежедневно и делово ниво. В процеса на обучението бяха дискутирани различни техники на договаряне, елементи на търговските преговори, типовете клиенти и начините за преговаряне с тях.

Успешната ни съвместна работа с Трейнинг Академи ни дава основание да дадем висока оценка за професионализъм и отзивчивост на екипа и съответно да препоръчаме организацията като компетентен и надежден партньор.

Back To Top