skip to Main Content
Видео от лекция
Оставащи уроци:

Част 1: 

Част 2: 

Презентация от упражнението:

Презентация от лекцията: Бизнес План – подготовка

Вашият коментар

Видео от лекция
Оставащи уроци:

Част 1: 

Част 2: 

Презентация от упражнението:

Презентация от лекцията: Бизнес План – подготовка

Вашият коментар

Back To Top