Начало » Корпоративни обучения » Референции от клиенти » Програма Обслужване на клиенти – Хотел Интернационал

Програма Обслужване на клиенти – Хотел Интернационал

Обучение за мениджърския екип на "Хотел Интернационал"

Заедно с екипа на Хотел Интернационал АД успяхме да  проведем двудневно обучение на тема “Лидерство чрез емоц.интелигентност”.

Благодарим им за доверието, за нас е удоволствие да бъдем техен партньор за обучения!

Previous slide
Next slide

Ето какво сподели екипът на Хотел Интернационал, след проведеното обучение:

С настоящата референция изразяваме благодарността си към екипа на фирма “Training Academy”, за професионализма в изпълнение на обучение “Обслужване на клиенти”. Целта на този тренинг е участващите да подобрят уменията си за професионално обслужване, за да спечелят повече лоялни клиенти. Участващите придобиха умения, да се справят с предизвикателствата на “трудните клиенти” и конфликтните ситуации. Също така, те се запознаха, кои са междукултурните различия, за да могат по-лесно да комуникират и обслужват клиентите си.

Акцентите в теоритичната част бяха:

  • Управление на отношенията с клиентите
  • Създаване на лоялни клиенти
  • Справяне с трудни ситуации и трудни клиенти, решаване на проблеми и конфликти
  • Междукултурна комуникация- как се обслужват хора от различни националности
  • Особености и характеристики на клиенти от различни страни
  • Приемане на рекламации и оплаквания
  • Фирмени стандарти за обслужване на клиенти- 10 принципа за 5 звездното обслужване на клиенти.

Стилът на водене на групов тренинг на фирмата-обучител е динамичен и иновативен. Провокира се креативността на участниците и се залага на учене чрез преживяване и учене чрез правене. Разглеждат се казуси, свързани с конкретната бизнес среда и упражнения за изграждане на личностни умения, необходими за справяне в различни ситуации. Провежда се метода “Фокус върху решенията” (Solution Focus).

Успешната съвместна работа с фирма “Training Academy” ни дава основание да дадем висока оценка за професионализма на екипа на компанията.

С уважение,

Венцислава Проданова- Мениджър Човешки ресурси

Хотел “Интернационал” АД

Това са само част от фирмите, с които работим върху повишаване ефективността и развитие на екипите им. 

Свържете се с нас:

В случай, че имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Нели Георгиева
Мениджър бизнес обучения